यो देश त सबैको हो ।।
Posted on: Oct 01, 2018

यो एकल देश तिम्रै देश हो कि सबैको हो ।
यो एकल घोषणा तिम्रै हो कि सबैको ।।
 
किन बुझदैनौ तिमीपनि छौ हामी पनि छौ ।
तिम्रो पनि भेष छ हाम्रो पनि भेष छ ।।
 
तिम्रो संस्कृती हो उदाउदो सूर्यलाई नमस्कार गर्ने ।
तर हामी त दुबैलाई पुज्ने हो उदौदो र अस्ताउदोलाई।।
 
फरक छ नि हजुर हाम्रो र तिम्रोमा दौरा सुरुवाल र धोती कुर्तामा ।
फरक त छ नि हजुर तिम्रो रोटि र हाम्रो रोटीमा ।।
 
एउटा सुख्खा र एउटा सेलमा एउटा असुबिधामुखी र अर्को सुविधामुखी ।
देश त एउतै हो हजुर तिम्रो पनि हाम्रो पनि ।।
 
हेरौ न हजुर हाम्रो लागि के छ तिम्रो लागि के छ ।
देश हाम्रो पनि हो तिम्रो पनि हो ।।
                                                                                                                                                           सन्धया साह
                                                                                                                                    मनोकामनांं +२ व्यवस्थापन कालेज , कलैया 
Comments